KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

WAŻNE TERMINY

3.09.2018 godz. 9.00 – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

2.11.2018 – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

23.12.2018 – 31.12.2018 – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

2.01.2019 – 4.01.2019 – DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

11.02.2019 – 24.02.2019 – FERIE ZIMOWE

10.04.2019 – 12.04.2019 - EGZAMIN GIMNAZJALNY:

10.04.2019 – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

11.04.2019 – CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

12.04.2019 – CZĘŚĆ JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

15.04.2019 – 17.04.2019 – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

15.04.2019 – JĘZYK POLSKI

16.04.2019 – MATEMATYKA

17.04.2019 – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

10.04.2019 – 17.04.2019 – DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (NIE OBOWIĄZUJĄ UCZNIÓW ZDAJĄCYCH W W/W DNIACH EGZAMINY)

18.04.2019 – 23.04.2019 – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

2.05.2019 – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

21.06.2019 – ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH