KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2017/2018

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 4 września 2017 r. podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r. podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z2002 r. Nr 46 poz.

432 z późn. zm

Ferie zimowe – 29 stycznia -11 lutego 2018 r (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

 

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca- 3 lwietnia 2018 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 22 czerwca 2018 r. (podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie letnie - 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r. (podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Zarządzenie Dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej i Prywatnego Gimnazjum

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych

  1. 02 -03 11.2017 r.

  2. 18-20 04 2018 r.

  3. 30.04.2018 r.

  4. 02.05.2018 r.

  5. 04-05 05.2018 r

  6. 01.06.2018 r.