KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2015/2016

 • Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego (1 września 2015, podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 • Zimowa przerwa świąteczna (23 - 31 grudnia 2015 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 • Ferie zimowe - 15 - 28 lutego 2016 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
 • Wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29 marca 2016 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 • Sprawdzian Szóstoklasistów -  5 kwietnia 2016 – dzień wolny od zajęć dla uczniów klas I-III i IV-V(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty  – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.,z późn. zm.)
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 24 czerwca 2016 r. (podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 • Ferie letnie - 25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r. (podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Zarządzenie Dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej i Prywatnego Gimnazjum

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych

 1. 12.11.2015 r.
 2. 13.11.2015 r.
 3. 04.01.2016 r.
 4. 05.01.2016 r.
 5. 05.04.2016 r. – sprawdzian kl. VI
 6. 02.05.2016 r.
 7. 27.05.2016 r.