WYKAZ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ I PRYWATNYM GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WŁAŚCICIEL SZKOŁY: mgr Magdalena Jakubiak

Pracownicy pedagogiczni:

 

mgr Aneta Żurawska – dyrektor szkoły, w r. szk. 2017/2018 nauczyciel informatyki, wychowawca klasy VII

mgr Marta Krakowiak - Zawada– wicedyrektor,  w r. szk. 2017/2018 wychowawca klasy II
mgr Bożena Gadomska – wicedyrektor, nauczyciel biologii i chemii, w r. szk. 2017/2018 - wychowawca klasy II Gimnazjum

mgr Justyna Sowa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii, w r. szk. 2017/2018 – wychowawca klasy I

mgr Monika Skóra - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, w r. szk. 2017/2018 - wychowawca klasy III
mgr Katarzyna Prochuń - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych i informatyki w klasach I, III i IV w r. szk. 2017/2018 - wychowawca klasy IV
Aleksandra Kowalska – nauczyciel języka angielskiego, w r. szk. 2017/2018 -
mgr Małgorzata Pągowska – nauczyciel języka polskiego, w r. szk. 2017/2018 wychowawca klasy V
mgr Milena Barańska - nauczyciel przyrody, geografii i zajęć technicznych w r. szkolnym 2017/2018 wychowawca klasy VI
mgr Kamila Toma – nauczyciel historii, logopeda szkolny, w r. szk. 2017/2018 – wychowawca klasy III Gimnazjum
mgr Joanna Wieczorek – nauczyciel matematyki
mgr Monika Krakowiak – sekretarz szkoły, nauczyciel historii, wos-u i edukacji dla bezpieczeństwa, opiekun SU
mgr Karolina Śnieg - nauczyciel języka polskiego, świetlicy, opiekun szkolnej bibliotek
mgr Izabella Dróżdż – nauczyciel języka polskiego
mgr Julia Mroczkowska - nauczyciel języka angielskiego
mgr Małgorzata Lacheta – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Joanna Frączyk-Szymańska – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Ewa Kaczmarek – nauczyciel języka hiszpańskiego
mgr Aleksandra Ciuba - nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych
mgr Ilona Stępień-Ciesielski – nauczyciel muzyki
mgr Agnieszka Sielska – nauczyciel chemii i fizyki
mgr Małgorzata Gielec-Gałązka- nauczyciel matematyki i fizyki
mgr Ewa Święconek – nauczyciel religii
mgr Maria Piechocka – nauczyciel religii
mgr Agnieszka Włuka – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Marta Sidek – nauczyciel zajęć wychowania fizycznego
mgr Piotr Łopusiewicz - nauczyciel zajęć wychowania fizycznego
mgr Michał Lacheta - nauczyciela zajęć wychowania fizycznego
Tomasz Balcerek – trener tańca
Małgorzata Golec – trener tańca
Krzysztof Brachacz – trener karate
mgr Brygida Płomińska – kółko języka francuskiego
mgr Dagmara Łągwa - pedagog szkolny
mgr Agnieszka Łągwa – pedagog szkolny
mgr Dominika Wyszkowska – Bąbel – psycholog szkolny

 

 

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ I PRYWATNYM GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:
1.    mgr Aneta Żurawska – dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki i geografii, w r. szk. 2012/2013 – wychowawca klasy II gimnazjum
2.    mgr Monika Pietrasz – sekretarz  szkoły, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
3.    mgr Marta Knapik – nauczyciel nauczania zintegrowanego, w r. szk. 2012/2013 – wychowawca klasy I
4.    mgr Justyna Sowa – nauczyciel nauczania zintegrowanego i historii, w r. szk. 2012/2013 – wychowawca klasy IIA
5.    mgr Nina Krasoń – nauczyciel nauczania zintegrowanego, w r. szk. 2012/2013 – wychowawca klasy IIB
6.    mgr Iwona Badek – nauczyciel nauczania zintegrowanego, w r. szk. 2012/2013 – wychowawca klasy III
7.    mgr Monika Nowak – nauczyciel języka angielskiego, w r. szk. 2012/2013 – wychowawca klasy IV
8.    mgr Katarzyna Gryz – nauczyciel wspomagający w klasie IV
9.    mgr Anna Szala – nauczyciel matematyki, w r. szk. 2012/2013 – wychowawca klasy V
10.    mgr Kamila Toma – nauczyciel historii i wos-u, logopeda szkolny
11.    mgr Monika Krakowiak – nauczyciel historii i wos-u, zastępstwo za mgr Kamilę Toma
12.    mgr Emilia Wajszczyk – nauczyciel przyrody i biologii, w r. szk. 2012/2013 – wychowawca klasy I gimnazjum
13.    mgr Anna Stasiak – nauczyciel języka polskiego i opiekun szkolnej biblioteki
14.    mgr Katarzyna Wilgucka – nauczyciel języka angielskiego
15.    mgr Małgorzata Lacheta – nauczyciel języka niemieckiego
16.    mgr Joanna Frączyk – Szymańska – nauczyciel języka niemieckiego
17.    mgr Ewa Wolniak – nauczyciel języka hiszpańskiego
18.    mgr Agnieszka Skrobek – nauczyciel muzyki
19.    mgr Agata Książczyk – Stefani – nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych
20.     Agnieszka Sielska – nauczyciel chemii i fizyki
21.    Michał Wojtas – nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej
22.    mgr ks. Stanisław Pacholik – nauczyciel religii
23.    Tomasz Balcerek – trener tańca
24.    Małgorzata Golec – trener tańca
25.    Krzysztof Brachacz – trener karate
26.    mgr Krzysztof Jakubowski – trener tenisa
27.    mgr Brygida Płomińska – kółko języka francuskiego
28.     Bogusława Patynek – wychowawca klasy „0”
29.    mgr Monika Bober – pracownik świetlicy szkolnej
30.    mgr Dagmara Łągwa – pedagog szkolny
31.    mgr  Dominika Wyszkowska – Bąbel – psycholog szkolny

PRACOWNICY OBSŁUGI:
1.    Jan Jakubowski – konserwator szkolny
2.    Agnieszka Jasińska – woźna – sprzątaczka
3.    Anna Olszewska – pracownik kuchni szkolnej