RAMOWY PLAN NAUCZANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szkolny plan nauczania dla szkoły podstawowej

(klasy I-III)

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Suma godzin w 3-letnim cyklu nauczania

Tygodniowa liczba godzin

Minimalna liczba godzin na realizację podstawy programowej dla przedmiotu

Łącznie godzin w cyklu 3-letnim nauczania uwzględniono tygodnie

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Klasa I

Klasa II

Klasa III

33

34

Edukacja wczesnoszkolna

73

24

24

25

396

1188

1260

Język angielski

15

5

5

5

190

198

210

Język niemiecki

6

2

2

2

 

 

 

Edukacja muzyczna

3

1

1

1

95

99

105

Edukacja plastyczna

3

1

1

1

95

99

105

Zajęcia komputerowe

3

1

1

1

95

99

105

Wychowanie fizyczne

9

3

3

3

290

297

315

RAZEM

112

37

37

38

1161

1980

2100

Religia/etyka

6

2

2

2

 

 

 

Godziny do dyspozycji dyrektora

3

1

1

1

 

 

 

Łącznie dla ucznia

121

40

40

41

 

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.; załącznik nr 3a)

Szkolny plan nauczania dla szkoły podstawowej

(klasy IV - VI)

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Suma godzin w 3-letnim cyklu nauczania

Tygodniowa liczba godzin

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Język polski

22

7

7

8

Historia i społeczeństwo

8

3

2

3

Język angielski

15

5

5

5

Język niemiecki

6

2

2

2

Matematyka

19

6

6

7

Przyroda

10

3

3

4

Muzyka

2

1

1

-

Plastyka

2

1

1

-

Technika

2

2

-

-

Informatyka

7

3

3

1

Wychowanie fizyczne

12

4

4

4

Godziny z wychowawcą

3

1

1

1

RAZEM

108

38

35

35

Religia/etyka

6

2

2

2

Godziny do dyspozycji dyrektora

9

3

3

3

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.; załącznik nr 1)

 

Zobacz różnicę pomiędzy ramowym programem nauczania w szkole publicznej, a naszej szkole:

Różnice w ramowym programie nauczania - plik pdf