CZESNE 2018/2019

CZESNE SZKOŁA PODSTAWOWA – 550 zł;

CZESNE GIMNAZJUM– 550 zł

W koszt czesnego wliczone są zajęcia dodatkowe: taniec, karate, taniec, gry zespołowe, kółko j. francuskiego…; woda mineralna, herbata, owoce.

Rodzice nie ponoszą kosztów za obiady, gdyż są one finansowane z dotacji wpływającej z Referatu Edukacji Urzędu Miasta.

WPISOWE

WPISOWE (300 zł) OBEJMUJE: ubezpieczenie; nożyczki; kleje; zeszyty (ok. 100szt./rok szkolny w kl. I-III); farby twarde, miękkie, olejne, pastele; kredki; flamastry; markery; markery do białych tablic; bloki: kolorowy, biały; notatniki; duże brystole; papier ksero (ok. 3 ryzy/ucznia) – sprawdziany, testy, dodatkowe ćwiczenia; tusze do drukarki i tonery do kserokopiarki; teczki papierowe; bibuła; cyrkle; ekierki; linijki; ołówki; tektury faliste; temperówki; gumki; taśmy klejące; glina, plastelina, masy plastyczne; uroczystości szkolne, konkursy (dekoracje, poczęstunek); tort – urodziny; lektury szkolne; książki – pomoce, pasta do fluoryzacji, szczoteczki do zębów.

OPŁATA INWESTYCYJNA

Zgodnie z &7 opłata inwestycyjna jest obowiązkową opłatą wnoszoną raz w roku i nie podlegającą zwrotowi (200zł). Obejmuje ona:

- uczestnictwo uczniów w konkursach zewnętrznych, olimpiadach,

- aktualizacja oprogramowania komputerowego,

- zakup dodatkowych materiałów dydaktycznych wynikających z realizacji podstawy programowej,

- naprawy urządzeń ulegających eksploatacji w ciągu roku szkolnego (kserokopiarka, komputery, drukarki, słuchawki, meble, sprzęt nagłaśniający, magnetofony itp.).