Dnia 22 września 2014 r. zostały przeprowadzone wybory do SU Prywatnej Szkoły Podstawowej i Prywatnego Gimnazjum.

W wyniku wyborów przewodniczącym SU Prywatnej Szkoły Podstawowej został Michał Bojko, uczeń kl. V, zastępcą India Madej, uczennica klasy VI, skarbnikiem Małgorzata Wychowałek, uczennica kl. IVA. Przewodniczącą SU Prywatnego Gimnazjum została Nel Jakubiak, zastępcą Zuzanna Płomińska, uczennice kl. I, skarbnikiem Jan Michał Nowicki, uczeń kl. III. Opiekunem SU Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 została Monika Krakowiak.

 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 SU

Prywatnej Szkoły Podstawowej i Prywatnego Gimnazjum

uczestniczył w przygotowaniu: apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

konkursu „Mam Talent”, dyskoteki andrzejkowej z wróżbami

i poczęstunkiem. SU wziął także udział w uroczystości  z okazji

96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W grudniu SU przeprowadził zbiórkę karmy dla psów i kotów,

która przekazana została Piotrkowskiemu Schronisku

w ramach akcji „Wigilia dla zwierząt”.

Systematycznie zmieniana była gazetka tematyczna SU z okazji: rozpoczęcia roku szkolnego, powstania Polskiego Państwa Podziemnego,

25 rocznicy uchwalenia konwencji o prawach dziecka, Dnia chłopaka, Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Andrzejek,

Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Dnia babci i dziadka

oraz bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

 

31.10.2014 - Konkurs "Mam Talent"

 

28.11.2014 - Andrzejki

 

Grudzień 2014 - Zbórka karmy

 

Luty 2015 - Dzień Afryki

Dzień Afryki