W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy II uczestniczą w lekcjach i spotkaniach bibliotecznych dla szkół podstawowych. Lekcje te są realizowane przez Oddział dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Poprzez zabawy i rozwijające dyskusje dzieci poznają klasykę, a także współczesną literaturę.