W lutym uczniowie poznali nową literę – ś jak ślimak. Najpierw wykonali wiele ciekawych ćwiczeń utrwalających pisownię nowej litery, czytali czytanki z tą literą, a następnie wykonali pracę plastyczną „Ślimak”.