Uczniowie klasy I wciąż poznają nowe pojęcia matematyczne. Tym razem na zajęciach z edukacji matematycznej (22.03.2017 r.) pierwszacy zapoznali się z jednostką objętości. Pomocą posłużyły różne produkty z gospodarstwa domowego. Na początku dzieci wyszukiwały na tych produktach wprowadzoną jednostkę objętości – 1 litr – 1 l. Następnie szacowały i odmierzały wodę w różnych pojemnikach. 1 litr wody wlewały do pojemników o różnych wielkościach i kształtach. Szacowały, gdzie jest więcej wody. Na początku stwierdziły, że w pojemniku najszerszym po przelaniu jest najwięcej wody. Po kilku próbach doszły jednak do wniosku, że w każdym pojemniku w takiej sytuacji jest tyle samo wody, bo płyny przyjmują kształt naczynia i nie jest ważne, czy ono jest wysokie, szerokie czy wąskie, litr wody zawsze będzie litrem bez względu na kształt naczynia.