Sprawozdanie z akademii z okazji Święta Niepodległości.

Dnia 12 listopada o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się uroczysty apel z okazji święta 11 listopada zwanego Świętem Niepodległości.

Wszyscy zebrali się punktualnie i czekali na uroczyste przywitanie przez panią dyrektor i panią właściciel oraz osoby, które przygotowały tę akademię - panią Justynę Sowę, panią Annę Stasiak i panią Agnieszkę Skrobek. W przemówieniu zawarte było przywitanie wszystkich zebranych i przypomnienie z jakiej okazji jest ta akademia.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna, którą poprzedzało wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Uczniowie klasy IV i V Szkoły Podstawowej oraz I i II Gimnazjum przybliżyli młodszym kolegom historię naszego kraju –  czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata. Apel był przedstawiony w bardzo ciekawej formie – uczniowie recytowali wiersze oraz śpiewali  pieśni żołnierskie.