CZESNE SZKOŁA PODSTAWOWA – 600 zł;

Szkoła pokrywa wszystkie wydatki związane z prowadzeniem placówki, zajęciami edukacyjnymi i uzupełniającymi.

WPISOWE

WPISOWE (400 zł) OBEJMUJE: ubezpieczenie; nożyczki; kleje; zeszyty (ok. 100szt./rok szkolny w kl. I-III); farby twarde, miękkie, olejne, pastele; kredki; flamastry; markery; markery do białych tablic; bloki: kolorowy, biały; notatniki; duże brystole; papier ksero (ok. 3 ryzy/ucznia) – sprawdziany, testy, dodatkowe ćwiczenia; tusze do drukarki i tonery do kserokopiarki; teczki papierowe; bibuła; cyrkle; ekierki; linijki; ołówki; tektury faliste; temperówki; gumki; taśmy klejące; glina, plastelina, masy plastyczne; uroczystości szkolne, konkursy (dekoracje, poczęstunek); tort – urodziny; lektury szkolne; książki – pomoce, pasta do fluoryzacji, szczoteczki do zębów.

OPŁATA INWESTYCYJNA

Zgodnie z §7 opłata inwestycyjna jest obowiązkową opłatą wnoszoną raz w roku i nie podlegającą zwrotowi (200zł). Obejmuje ona:

– uczestnictwo uczniów w konkursach zewnętrznych, olimpiadach,

– aktualizacja oprogramowania komputerowego,

– zakup dodatkowych materiałów dydaktycznych wynikających z realizacji podstawy programowej,

– naprawy urządzeń ulegających eksploatacji w ciągu roku szkolnego (kserokopiarka, komputery, drukarki, słuchawki, meble, sprzęt nagłaśniający, magnetofony itp.).

Nr konta Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego 
PKO BP 27 1020 3916 0000 0002 0212 8221