Prywatnej Szkoły Podstawowej w związku z nadaniem szkole imienia.