Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W okresie 01.09.2019-30.06.2021 Magdalena Jakubiak – organ prowadzący Prywatną Szkołę Podstawową im. Rafała Orlewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  realizuje projekt pt. „CERTYFIKAT ECDL PROFILE dla mieszkańców 50+ Piotrkowa Trybunalskiego i okolic”.

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji cyfrowych w zakresie: podstaw pracy z komputerem, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem ECDL Profile – moduły B1, B3, B4 i S2 przez min. 80% spośród 280 osób dorosłych w wieku 50+ uczestniczących w projekcie, w tym 182 kobiety i 98 mężczyzn, zamieszkujących powiat m. Piotrków Trybunalski oraz okolice (powiaty: piotrkowski, bełchatowski, radomszczański, tomaszowski oraz opoczyński) poprzez realizację walidowanych i certyfikowanych kursów ECDL w terminie do 30.06.2021r.

Planowane efekty projektu to: przeszkolenie 280 dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych.

Wartość projektu: 552.562,50 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 433.000,00 PLN.

Stan realizacji projektu na miesiąc styczeń 2020 – rekrutacja w toku.

Ważna informacja – zawieszone zajęcia – praca zdalna! Ważne informacje w związku z pandemią COVID-19. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.