Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej (28 sierpnia 2018)

1. Wewnątrzszkolne ocenianie

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

3. Regulamin Biblioteki szkolnej

4. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

5. Regulamin zachowania uczniów (przyznawania punktów)

6. Regulamin Świetlicy szkolnej

7. Strój ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej