W wyniku wyborów do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 wyłonił się następujący skład:

Przewodniczący samorządu: Marcel Grzelak (klasa IV)
Zastępca przewodniczącego samorządu: Marcel Patek (klasa VIII)

Opiekunami SU w roku szkolnym 2021/2021 zostały mgr Justyna Sowa i mgr Monika Milczarek