Szkoła realizuje dwie innowacje pedagogiczne „ Wstęp do algorytmiki i programowania w klasach V-VI szkoły podstawowej” oraz „Programowanie w języku PYTHON w klasach VII-VIII szkoły podstawowej” autorstwa Alberta Hodorowicza. W ramach innowacji w klasach V-VIII odbywają się dodatkowe zajęcia z programowania.

Dzięki akceptacji wniosku szkoły o przyznanie grantu w Centrum Mistrzostwa Informatycznego uczniowie szkoły podstawowej będą brali bezpłatny udział w zajęciach kółka programistycznego.