Szkoła wyposaża dzieci w umiejętność swobodnego poruszania się w przestrzeni stale przyrastających informacji. Uczy selektywnego filtrowania i interpretacji faktów. Dzięki codziennej pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii, przekazywana wiedza nabiera charakteru operacyjnego.