INFORMACJA O DOFINANSOWANIU, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI, ZADANIA W RAMACH KONKURSU „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

W naszej szkole powstaje nowoczesna Ekopracownia dostosowana do potrzeb edukacji przyrodniczo – ekologicznej.

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr EE/D/2014 w formie dotacji.

Nazwa zadania:  
Pracownia przyrodnicza „Ekomisja – czyli czym skorupka nasiąknie za młodu” przy Prywatnej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wartość ogólna zadania:  41611,07 zł.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości  39511,07 zł obejmująca sfinansowanie zakupu wyposażenia ekopracowni (pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, komputerowy, meble).

„Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadania: wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Ekowizjer – podsumowanie efektu ekologicznego <-kliknij