Prywatna Szkoła Podstawowa działa od 1 IX 2008 roku. Jest to pierwsza w Piotrkowie Trybunalskim Prywatna Szkoła Podstawowa z rozszerzonym profilem językowym ( 5 godz. tygodniowo język angielski i 2 godz. tygodniowo język niemiecki, 1 godzina tygodniowo hiszpańskiego w klasach IV-III gimnazjum). Szkoła bierze udział w programie instaling – skuteczna nauka słówek.

Prywatna Szkoła Podstawowa ma uprawnienia szkoły publicznej.

Prywatna Szkoła powstała w odpowiedzi na potrzeby rodziców, zachwyconych rozwojem dzieci, uczęszczających do Prywatnego Przedszkola Magdaleny Jakubiak, które prowadzimy w Piotrkowie Trybunalskim od 2002 r. Aby kontynuować efekty autorskiej edukacji przedszkolnej, w 2008 r.zdecydowaliśmy o utworzeniu nowoczesnej szkoły podstawowej, na miarę potrzeb samodzielnych i rozbudzonych poznawczo sześciolatków – nie tylko absolwentów naszego przedszkola.

Od roku szkolnego 2011/12 nasi uczniowie przystępują do kursu informatycznego przygotowującego dzieci do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

Kliknij aby obejrzeć skan certyfikatu ecdl

Nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu grantowego, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie – Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Logo Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nasza Szkoła  – to milowy krok na drodze edukacji  dziecka.  Zapewniamy mu właściwy start, by z pasją i entuzjazmem odkrywało radość uczenia się przez całe –  także dorosłe życie.

Rozwój inteligencji emocjonalnej i kompetencji psychospołecznych, umiejętności: panowania nad emocjami, rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i asertywności – to nadrzędne cele naszej szkoły. Tylko zmotywowany, pewny siebie i  twórczy człowiek potrafi szybko dostosowywać się do dynamiczne zmieniającej się rzeczywistości i  dokonywać świadomych wyborów. Naszą ambicją jest dotrzymać mu kroku.

Szkoła wyposaża dzieci w umiejętność swobodnego poruszania się w przestrzeni stale przyrastających informacji. Uczy selektywnego filtrowania i  interpretacji faktów. Dzięki codziennej pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii, przekazywana wiedza nabiera charakteru operacyjnego. Praktyczna znajomość języków obcych umożliwia uczniom swobodną komunikację i  stanowi dodatkowe narzędzie pogłębiania i weryfikowania informacji u źródła.

Nauka w Szkole jest przyjemnością. Uczymy, jak praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności we współczesnym świecie. Kształcimy w atmosferze przyjaznej, twórczej, pełnej optymizmu i wiary we własne siły. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt:  tablice interaktywne i komputery. Rozwijamy indywidualną inteligencję emocjonalną. Oceniamy obiektywnie, w oparciu o umiejętności. Wspólnie wybieramy wartości, które podzielamy i chronimy w codziennym postępowaniu, należą do nich: szacunek do drugiego człowieka, otwartość na różnorodność, pracowitość, przyjaźń, uczciwość.

Uczymy poprzez twórcze działanie dziecka, inscenizacje, dramę, zabawy, filmy, książki, projekty, naturalne sytuacje oraz konwersacje (w przypadku języków obcych. Nieograniczone możliwości daje nam praca z tablicami multimedialnymi i całym systemem InterWrite. Stawiamy na indywidualną pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspieranie ich w przygotowaniu do olimpiad i konkursów.

W tym roku unowocześniliśmy sale na sposób skandynawski, gdzie część lekcji odbywa się w domowych warunkach na sofach, poduchach czy dywanie. Każda klasa jest wyposażona w tablicę interaktywną i projektory. Od roku 2010 skutecznie pozyskujemy środki unijne w ramach realizacji różnorodnych projektów, dzięki którym mogliśmy tak nowocześnie wyposażyć nasze placówki.

Jako szkoła posiadamy nowoczesną pracownię biologiczną – Bocianie gniazdo – powstałą dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Posiadamy także laboratorium nauk ścisłych Einsteina i nowoczesną pracownię językową oraz informatyczną, w której uczniowie przygotowują się do zdobycia certyfikatów Międzynarodowych Umiejętności Komputerowych oraz uczą się programowania. Od kilku lat nasza placówka posiada certyfikat laboratorium egzaminacyjnego ECDL.

Jako placówka prywatna mamy możliwość nauczania trzech języków obcych, w tym rozszerzony język angielski. Co roku, na terenie naszej szkoły, organizujemy festiwal języków obcych, podczas którego uczniowie prezentują swoje umiejętności i wiedzę na temat poszczególnych krajów, rejonów świata, obyczajów i kultury. Nasi uczniowie wyjeżdżają również na obozy językowe, gdzie wraz z wolontariuszami z całego świata doskonalą swoje umiejętności językowe.