Szkolny plan nauczania dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

klasy I – III

I etap edukacyjny

Lp.Obowiązkowe zajęciaTygodniowaliczbagodzinRazem w trzyletnim
edukacyjneKlasa IKlasa IIKlasa IIIokresie nauczania
1 Edukacja wczesnoszkolna: 22 22 22 66
2 Język angielski 5 5 5 15
3 Język niemiecki 2 2 2 6
4 Muzyka 1 1 1 3
5 Informatyka 1 1 1 3
6 Wych. fizyczne 2+1 2+1 2+1 9
7 Ogółem 33 33 33 99
8 Religia/etyka 2 2 2 6

klasy IV-VIII

II etap edukacyjny

Lp.Obowiązkowe zajęciaTygodniowaliczbagodzinRazem w pięcioletnim
edukacyjneKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIIIokresie nauczania
1 Język polski 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 30
2 Język angielski 3/5 3/5 3/5 3/5 3/4 24
3 Język niemiecki 2 2 2 2 2 10
4 Język hiszpański 1 1 1 1 1 5
5 Muzyka 1 1 1 1 4
6 Plastyka 1 1 1 1 4
7 Historia 1/2 2 2 2 2 10
8 WOS 2 2
9 Przyroda 2 2
10 Geografia 1/2 1/2 2 1/2 8
11 Biologia 1/2 1/2 2 1/2 8
12 Chemia 2 2 4
13 Fizyka 2 2 4
14 Matematyka 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 30
15 Informatyka 1 1 1 1 1 5
16 Technika 1 1 1 3
17 Wych. fizyczne 4/2+2 4/2+2 4/2+2 4/2+2 4/2+2 20
18 EDB 1 1
19 Zaj. z wych. 1 1 1 1 1 5
20 Doradztwo zawodowe 10 godz./rok 10 godz./rok 20 godz./rok
21 Ogółem 31 33 33 36 36 169
22 Religia/etyka 2 2 2 2 2 6
23 Wdżwr.