Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący Samorządu: Wojciech Polowczyk (klasa IV)

Zastępca przewodniczącego samorządu: Marcel Grzelak (klasa VI)

Sekretarz Samorządu: Kornelia Misiak (klasa V)

Opiekunem SU w roku szkolnym 2023/2024 jest mgr Monika Milczarek