Od lutego 2019 roku Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rafała Orlewskiego bierze udział w projekcie „Szkoła XXI wieku”. Celem projektu jest przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do przyszłego zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, przyswajanie wiedzy metodą eksperymentu, wykorzystanie TIK w procesie nauczania oraz zapewnienie indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania projektowe są skierowane na realizację zajęć w ramach Klubu Młodego Przedsiębiorcy, przystąpienie do programu rekomendowanego przez MEN „Ucz się inteligentnie”, konwersacje z native-speakerem, realizację zajęć przyrodniczych w formie laboratoriów, z wykorzystaniem metody eksperymentu, inwestycje szkoły w narzędzia TIK. W ramach projektu zostały utworzone pracownie: fizyczno-chemiczna, geograficzno-biologiczna oraz terapeutyczna do prowadzenia zajęć z arteterapii. Uczniowie uczestniczą również w dodatkowych zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w sieci.