Pamiętajcie, że w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych istnieje możliwość pracy zdalnej z uczniem.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, od 12 do 25 marca br. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Prywatnej Szkole Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Prosimy na bieżąco śledzić następujące strony:

  • www.kuratorium.lodz.pl
  • www.men.gov.pl
  • www.jakubiakszkola.pl
  • www.jakubiakszkola.mantica.net

W związku z pismem Wojewody Łódzkiego do Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr ZK-1.6333.19.2020 z dnia marca 2020 roku o zagrożeniu związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce odwołujemy wszelkie wyjazdy, wycieczki, nocowanie i tym podobne wydarzenia w Prywatnej Szkole Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w Piotrkowie Trybunalskim do odwołania.