Stawiamy na indywidualną pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspieranie ich w przygotowaniu do olimpiad i konkursów.