Uczymy poprzez twórcze działanie dziecka, inscenizacje, dramę, zabawy, filmy, książki, projekty, naturalne sytuacje oraz konwersacje (w przypadku języków obcych. Nieograniczone możliwości daje nam praca z tablicami multimedialnymi i całym systemem InterWrite.