Od 25 maja 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w naszej szkole zostaną przywrócone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Szczegółowe informacje dotyczące w/w zajęć przekażą wychowawcy klas I-III.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Pamiętajcie, że w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych istnieje możliwość pracy zdalnej z uczniem.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, od 12 do 25 marca br. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Prywatnej Szkole Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Prosimy na bieżąco śledzić następujące strony:

  • www.kuratorium.lodz.pl
  • www.men.gov.pl
  • www.jakubiakszkola.pl
  • www.jakubiakszkola.mantica.net

W związku z pismem Wojewody Łódzkiego do Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr ZK-1.6333.19.2020 z dnia marca 2020 roku o zagrożeniu związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce odwołujemy wszelkie wyjazdy, wycieczki, nocowanie i tym podobne wydarzenia w Prywatnej Szkole Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w Piotrkowie Trybunalskim do odwołania.