Prosimy o terminowe uiszczanie opłaty inwestycyjnej w wysokości 200 zł. na konto Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego i Prywatnego Gimnazjum lub w Sekretariacie Szkoły.